Bel voor informatie of een gratis proefsessie: +31(6) 217 08 086

Our deepest fear – Marianne Williamson.

Project Description

“Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness that most frightens us. We ask ourselves, Who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous? Actually, who are you not to be? You are a child of God. Your playing small does not serve the world. There is nothing enlightened about shrinking so that other people won’t feel insecure around you. We are all meant to shine, as children do. We were born to make manifest the glory of God that is within us. It’s not just in some of us; it’s in everyone. And as we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same. As we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others.”

Marianne Williamson

 

Vertaling

Laat je licht schijnen

Onze diepste angst is niet dat we onmachtig zouden zijn.
 Onze diepste angst betreft juist onze niet te meten kracht.
 Niet de duisternis, maar het licht in ons is wat we het meeste vrezen.
 We vragen onszelf af: ‘wie ben ik om mezelf briljant, schitterend, begaafd en geweldig te achten?’ 

Maar waarom zou je dat niet zijn?
 Je bent een kind van God! Je dient de wereld niet door jezelf klein te houden.
 Er wordt geen licht verspreid als de mensen om je heen hun zekerheid ontlenen aan jouw kleinheid.

 Wij zijn bestemd om te stralen, zoals kinderen dat doen.
 We zijn geboren om de glorie van God die in ons is, te manifesteren.
 Die glorie is niet slechts in enkelen maar in ieder mens aanwezig. 
En als we ons eigen licht laten schijnen, 
schept dat voor de ander de mogelijkheid om hetzelfde te doen.
 Als we van onze diepste angst bevrijd zijn, zal alleen al onze nabijheid anderen bevrijden.

Van Marianne Williamson (Uit ‘Terugkeer naar Liefde’)

Lees meer/ More →

Project Details

  • Date 13 March 2013
  • Tags Inspiratie

Related Projects

Back to Top

Selma van Dijk

EveryStep is opgericht door eigenaar Selma van Dijk vanuit een passie voor mensen en vooruitgang. Selma van Dijk heeft meer dan twintig jaar gewerkt in de gezondheidszorg en bij de overheid in zowel adviseurs- als managementfuncties en is nu internationaal gecertificeerd coach.

Opleidingen

Co-Active Coaching | Coaches Training Institute | USA
Organizational & Relationship Systems Coaching |
Centre for Right Relationship | USA
International Relations | University Groningen | The Netherlands