Bel voor informatie of een gratis proefsessie: +31(6) 217 08 086

Waarom teamcoaching.

Bouwen aan stevige, duurzame, hoog presterende en geïnspireerde teams

Wat willen jullie?

Zijn jullie als team, afdeling of maatschap op zoek naar meer van iets; meer plezier, een hogere productiviteit, meer winst, meer verbinding met elkaar, meer inspiratie, meer leiderschap? Of juist naar minder van iets; minder spanningen, minder blokkades, minder conflicten, minder besluiteloosheid?

Met de coaching van EveryStep bereiken jullie als team, afdeling of maatschap je doel en gaat de productiviteit en het plezier omhoog!

Onze diensten →

Duurzaam excelleren

Teams produceren resultaten die individuen onmogelijk in hun eentje kunnen behalen. Teams zijn ‘levende organismen’ met een hart, bedoelingen, een grenzeloos potentieel en ze komen tot wasdom door te excelleren. De meest succesvolle organisaties in de komende 20 jaar zijn die die het volledige potentieel van hun teams weten te benutten.

Het is onze missie om te bouwen aan stevige, duurzame, hoog presterende en geïnspireerde teams!

Onze diensten →

Uniek

Wij coachen jullie als team, afdeling of maatschap niet als losse onderdelen in een team, maar als een eenheid, een verbonden systeem. Onze aanpak houdt in dat het team geen machine is met onderdelen die vervangen kunnen worden, maar een dynamisch systeem dat werkt op basis van geschreven en ongeschreven regels, met een eigen visie, blinde vlekken, verwachtingen en stemmingen. De spirit van een team beïnvloedt de individuen en speelt een belangrijke rol in hoe het team samenwerkt en wat een team aflevert. Het coachen van het team als een gezamenlijke eenheid creëert een mate van bewustwording en gezamenlijke actiebereidheid die niet zou zijn bereikt door het trainen van de individuele leden van het team alleen.

Theoretische achtergrond

Onze coaching is gebaseerd op de laatste inzichten op het gebied van emotionele intelligentie, positieve psychologie, verandermanagement en teamonderzoek. De basis van onze manier van werken is gelegd door het innovatieve en baanbrekende werk van Marita Fridjhon (MSW, CPCC, PCC) en Faith Fuller (PhD., CPCC) medeoprichters en directeuren van het Center for Right Relationships en de ontwikkelaars van het prestigieuze en wereldbekende trainingsprogramma ‘Organization and Relationship Systems Coaching’.

EveryStep coaching werkt anders!

Samen werken!
Het systeem van het team versterkt de individuele en teamprestatie
Gemiddeld 20% meetbare verbetering van de resulaten. Zowel de productiviteit als het plezier worden verhoogd.
Meer stabiliteit, meer eigen verantwoordelijkheid, meer betrokkenheid, meer zelfvertrouwen, meer steun, meer uitdaging, een snellere en betere besluitvorming en een effectieve hantering van conflicten.
What saves a man is to take a step. Then another step.
C.S. Lewis

 

Back to Top

Selma van Dijk

EveryStep is opgericht door eigenaar Selma van Dijk vanuit een passie voor mensen en vooruitgang. Selma van Dijk heeft meer dan twintig jaar gewerkt in de gezondheidszorg en bij de overheid in zowel adviseurs- als managementfuncties en is nu internationaal gecertificeerd coach.

Opleidingen

Co-Active Coaching | Coaches Training Institute | USA
Organizational & Relationship Systems Coaching |
Centre for Right Relationship | USA
International Relations | University Groningen | The Netherlands